In deze privacyverklaring legt Rondje Zaan, gevestigd te (1507 VP) Zaandam op het adres Cantate 66 met kvk-nummer: 68189265 (hierna “Rondje Zaan”), uit welke persoonsgegevens Rondje Zaan verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

Rondje Zaan respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.rondjezaan.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Rondje Zaan worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Rondje Zaan te maken hebben. Rondje Zaan houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Rondje Zaan of wanneer u anderszins contact heeft met Rondje Zaan, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Rondje Zaan, legt Rondje Zaan de door u opgegeven gegevens vast.

Rondje Zaan bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Rondje Zaan gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Rondje Zaan of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Rondje Zaan naar de aard van het contact noodzakelijk is.

U kunt te allen tijde de website van Rondje Zaan bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Rondje Zaan te delen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/ buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. Rondje Zaan kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Rondje Zaan raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

Rondje Zaan maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Rondje Zaan beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Daarnaast maakt Rondje Zaan gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Rondje Zaan inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Rondje Zaan heeft hier geen invloed op. Rondje Zaan heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Derden hebben geen toegang tot de door Rondje Zaan geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de website van Rondje Zaan.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Rondje Zaan opnemen door het sturen van een e-mail naar: info [@] rondjezaan.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Rondje Zaan behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Vertalingen

Deze verklaring is zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld. Indien de Engelse versie verschillen vertoont met de Nederlandse versie, dan is de Nederlandse versie leidend.