Leveringsvoorwaarden wil je meer informatie mail ons dan gerust

Algemene voorwaarden voor het reserveren bij Rondje Zaan (bevestigingen, annuleringen, aansprakelijkheid)

Mits per e-mail anders afgesproken gelden de volgende voorwaarden:

 

Reservering

  1. De overeenkomst is van kracht zodra afspraken over de reservering door Rondje Zaan en de deelnemer per e-mail of mondeling zijn bevestigd.
  2. Bij het definitief maken word je gevraagd om het verschuldigde bedrag gelijk te betalen. Word je om een aanbetaling gevraagd, dan dient het overeengekomen bedrag binnen de afgesproken termijn te worden betaald en in ieder geval vóór het plaatsvinden van de activiteit. Anders behoudt Rondje Zaan zich het recht om de reservering zonder overleg te annuleren.
  3. Het eventueel overige bedrag dient bij aanvang van de tour bij de gids à contant of per pin (mits anders per e-mail is afgesproken) te worden afgerekend.
  4. Reserveringen die korter dan 24 uur voor aanvang van de tour worden geboekt, vinden doorgang in overleg. De gehele betaling geschiedt dan à contant bij de gids bij aanvang van de tour.

Annulering

  1. Tours kunnen worden geannuleerd wanneer gids, om welke reden ook, niet in staat blijkt zijn of haar service aan te bieden. Er wordt geprobeerd de activiteit op een ander moment te laten plaatsvinden. Als dat niet mogelijk blijkt, zal het volledige bedrag aan de deelnemende partij(en) worden teruggestort.
  2. De deelnemer heeft het recht per e-mail of telefonisch de reservering te annuleren. Het volgende is dan van toepassing:
   • Annuleren tot twee dagen voor aanvang van de tour is kosteloos.
   • Bij annuleringen binnen twee dagen voor aanvang van de geboekte tour en een no show storten wij geen geld terug.
  3. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Deze zullen altijd eerst in overeenstemming met de deelnemer worden herbevestigd. Beide partijen kunnen in dit geval kosteloos tot annulering overgaan.

Aansprakelijkheid

  1. De verantwoordelijkheid van Rondje Zaan en / of onze agenten en vertegenwoordigers is strikt beperkt. Rondje Zaan maakt gebruik van partners onder meer inzake het huren van fietsen en het inschakelen van themagidsen en is als zodanig niet aansprakelijk voor letsel, schade, verlies, ongeval, vertraging of onregelmatigheden die kunnen worden veroorzaakt door te handelen of in gebreke blijven van een onderneming die betrokken is bij de uitvoering van de activiteit. Rondje Zaan is niet verantwoordelijk voor (opzettelijk) nalatig handelen of nalaten van betrokken partijen bij (gedeeltelijke of gebrekkige) levering van diensten. Bij een reservering via Rondje Zaan gaat de deelnemer ermee akkoord dat hij/zij Rondje Zaan en haar betrokken partners niet aansprakelijk zal houden voor ongevallen, letsel, kosten, materiële schade, diefstal of persoonlijk verlies. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van een geldige reisverzekering.
    1. Alle deelnemers aan een door Rondje Zaan georganiseerde fietstour dienen over een voldoende fysieke conditie te beschikken bij deelname aan de fietstocht, zodanig dat redelijkerwijs verwacht kan worden dat deelname zonder fysieke schade of letsel, tijdelijk danwel permanent, kan plaats vinden. Bovengenoemde vuistregel laat onverlet, en wijst juist op, de eigen verantwoordelijkheid van iedere deelnemer om zelf te beoordelen of hij fysiek in staat is de fietstocht zonder problemen te volbrengen.
    2. Boetes als gevolg van verkeersovertredingen komen volledig voor rekening van de overtreder
    3. De deelnemer is gehouden fietsen en ander ter beschikking gesteld materiaal te behandelen zoals redelijkerwijs van iemand mag worden verwacht. Dit betekent dat indien er na afloop van een activiteit schade is opgetreden aan fietsen of ander ter beschikking gesteld materiaal, dit onder de aansprakelijkheid van de deelnemer valt en dat de herstelkosten en andere mogelijke kosten daaraan gerelateerd in rekening worden gebracht.

   Promotiemateriaal

   1. Rondje Zaan kan foto- en videomateriaal dat tijdens activiteiten is gemaakt, gebruiken voor promotiedoeleinden op onze Social Media kanalen. In overeenstemming kunnen wij materiaal, desgewenst en waar mogelijk, verwijderen.
line-bike-Middel 5